Team

Ja!Partner - Zakelijke Dienstverlening

Excelleren door verbindend communiceren, persoonlijk- en teambewustzijn, inclusiviteit en leiderschap.

Ja!Partner verzorgt individuele coaching, teamtraining en teambuilding die mens en team de weg wijst naar hun unieke potentieel, samenwerking en innerlijke voldoening.

Effectiviteit, samenwerken, productiviteit en resultaat stagneren wanneer men zicht verliest op de waarom, ofwel contact verliest met het kompas. Werken vanuit deze kern is hierdoor zeer dankbaar gebleken. Verrassend resultaat ontstaat door deze, vaak onderschatte, andere aanvliegroute dan gewend.

Kenmerkend aan de benadering van Ja!Partner is dat hetgene wat verborgen is herkenbaar, bespreekbaar en daardoor veranderbaar gemaakt wordt. Mensen, teams en ook organisatieculturen worden onbewust bepaald en gedreven door datgene wat weggelachen wordt, genegeerd wordt of niet herkend wordt. Deze onderwaterstroom en de blinde vlekken mogen zichtbaar en bespreekbaar worden om te zorgen dat ze niet (meer) een eigen leven leiden.

"Wat je negeert wint kracht"

Van harte welkom! Joke van Neerven

Maatwerk Trainingen, Coaching en Teambuilding

De dienstverlening richt zich op:

Leiderschap

In contact met je potentieel

Het ervaren van meer eigen invloed, verantwoordelijkheid en verdiepend inzicht in eigen talenten en potentieel. Er ligt meer binnen de eigen invloedsfeer, dan men soms bewust is. Het verleggen van een externe naar een interne locus of control, is te leren!

Onderwerpen kunnen zijn:

 • Mindset: Onderzoek naar de werking van het eigen brein. Belemmerende overtuigingen, beperkende mindset en ‘blinde vlekken’ worden opgespoord en zichtbaar gemaakt waardoor veranderen een eerlijke keuze wordt.
 • Leiderschapsstijlen: Hoe verhoud iemand zich tot zijn/haar team en/of collega’s. Verschillende leiderschapsstijlen, afhankelijk van team, doel, context en organisatie. De eigen kracht ontdekken.
 • Communicatie: inzicht in communicatiepatronen, communicatietechnieken en de kracht van communicatie in het bereiken van eerlijke persoonlijke doelstellingen
 • Het persoonlijk kompas: Wie ben ik? Wat zijn mijn communicatie- en leiderschapsstijlen? Hoe kom ik over? Persoonlijke SWOT analyse en onderzoeken van de persoonlijke ‘waarom?’ (waar doe ik het echt voor?).

In deze training en coaching ligt de focus op het leren leiden, zonder geleefd te worden.

Verbindend Communiceren

De kracht van communicatie.

Communiceren doen we allemaal? Inderdaad, dat gaat vanzelf. Toch blijkt verbindend en effectief communiceren voor velen nog onontdekt terrein. Inzicht in mindset, patronen, blinde vlekken en valkuilen maak iemands communicatie vele malen krachtiger!

 • Inzicht en bewustwording van communicatiepatronen, -technieken en –vormen
 • Casussen, rollenspellen en werken met praktijkvoorbeelden.
 • Werkvormen zijn o.a.
  • Transactionele Analyse
  • Rose of Leary
  • NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)
  • perceptionele posities
  • Verbindend communiceren

Deze training legt de basis voor eerlijkere, meer genuanceerde en effectievere communicatie.
Van onmacht naar invloed.

Conflict Mediation

Ontwarren en oplossen van verstoring.

Wanneer er sprake is van één of meer verstoorde relaties binnen een organisatie, heeft dat zijn weerslag op persoonlijk-, team-, en ook op organisatieniveau.

 • Conflictanalyse
  Gezamelijke gesprekken met betrokkenen en leidinggevenden
 • Advies
  Realistisch en naar haalbaarheid (afhankelijk van houding betrokkenen)
 • Coaching
  Individueel en gezamenlijk.

Dit traject bestaat uit individuele en gezamelijke gesprekken met betrokkenen en leidinggevenden. Het doel is analyse, advies en activatie.

Teamverbinding

Werken aan vertrouwen

Ieder team is als vanzelf in binding met elkaar: er is een natuurlijke onderlinge afhankelijkheid. VERbinding is daarentegen niet vanzelfsprekend.

Verbinding houdt in:

 • Geven en nemen zijn met elkaar kaar in balans
 • De waarde van ieder individu wordt erkend en benut (inclusiviteit)
 • Ieder teamlid staat op zijn/haar eigen plaats, volgens natuurlijke ordening
 • Vertrouwen en openheid staan centraal in de samenwerking

Deze training / teamcoaching maakt onzichtbare, soms negatieve, stromingen zichtbaar, bespreekbaar en werkbaar.

Timemanagement

Eruit halen wat erin zit

Mede gebaseerd op de benadering van Stephen Covey. Onderzoek van en inzicht in de basisprincipes die ten grondslag liggen aan timemanagement.

 • Management en leiderschap
 • Urgent en belangrijk / Eisenhower matrix
 • Natuurwetten
 • Menselijke behoeften
 • Primaire, productieve tijd
 • Het persoonlijk kompas

Wat voor de één effectief is, is voor de ander contraproductief. Ieder mens is uniek en alleen wanneer iemand op het pad zit dat voor hem of haar bedoeld is, zal diegene excelleren. Om deze reden sluit deze benadering aan bij het universele en ook het unieke van de mens. Deze training geeft tegelijk de mogelijkheid om de mindset, patronen en valkuilen te onderzoeken.

Organisatieopstellingen

Verborgen structuren

Wanneer een team of organisatie uit balans is, is er onherroepelijk sprake van zaken die in de tijd onder water verdwenen zijn. Deze onderstroom is te herkennen in de dingen die weggelachen, genegeerd en openlijk verzwegen worden.

Organisatieopstellingen geven de mogelijkheden om onder water, de sturende onderstroom te vinden en er aan te werken.

Organisatieopstellingen brengen:

 • Inzicht
 • Bewuste keuzes
 • Herstel van teambalans
 • Teambuilding
 • Verruiming van referentiekaders door het werken met perceptionele posities

DISC

Analyse en rapportage van voorkeursgedrag, talenten en communicatie.

De DISC Persoonlijkheidsanalyse is een instrument dat diverse psychologische motivatoren van menselijk gedrag meet. Het brengt de vaak complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag overzichtelijk en begrijpelijk in kaart.

DISC illustratie

Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures?

DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen

 • Basisrapportage
  Hoe zie je jezelf? Hoe handel je onder druk en in stress? Hoe stel je je op en pas je je aan aan de omgeving?
 • Salesrapportage
  Specifiek m.b.t. commerciële rollen
 • Leiderschapsrapportage
  Specifiek m.b.t. leiderschaprollen
 • Denkstijlen en drijfveren
  Verdieping van DISC

DISC is als instrument breed toepasbaar, bijvoorbeeld binnen teams en organisaties, in het leren kennen van jezelf en de ander, bij het begeleiden van individuen en bij werving en selectieprocedures.

Ja!Partner is gecertificeerd door DISC Factor.

Persoonlijke Balans

Mens en Werk, Hoofd en Hart, Werk en Privé

Alleen wanneer de mens met zichzelf en zijn of haar omgeving in balans is, is er een basis om vanuit te groeien. Er wordt daarom o.a. gewerkt met 'de 4 menselijke behoeften' van Stephen Covey.

 • Fysieke behoeften (slaap, voeding, beweging, ed.)
 • Sociale behoeften (relaties, contact en ontspanning)
 • Mentale behoeften (ontwikkeling, groei en empowerment)
 • Wereldse behoeften (De wil om van nut te zijn t.b.v. een groter geheel, ten dienste van mensen, de maatschappij of de wereld.)

Ieder mens is pas werkelijk effectief en van waarde wanneer het totale menszijn in balans is, geven en ontvangen in balans zijn en ‘de motor’ telkens weer oplaadt wat verbruikt wordt.